1. citat

  citat, ett mer eller mindre ordagrant återgivande av en formulering eller passus från tidigare skrift eller tal.
 2. citationstecken

  citationstecken, detsamma som anföringstecken.
 3. citaträtt

  citaträtt, rätten att citera ur offentliggjorda verk.
 4. citat

  cita´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cit-at-et
  Svensk ordbok
 5. citatord

  citatord, ord som används i ett låntagande språk med bibehållande av det långivande språkets stavning och uttal, varigenom ordet framstår som främmande i sin nya språkmiljö, t.ex. engelska outsider, fra. rendez-vous och latin status quo i svenskan.
 6. CITES

  CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Washingtonkonventionen, internationell konvention för reglering av handeln med utrotningshotade djur och växter.
 7. referat

  referat är en kort beskrivning av det som är det viktigaste i det som någon har skrivit eller sagt.
 8. citation

  citation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: cit-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. citattecken

  cita`ttecken subst. citattecknet, plur. ~, best. plur. citattecknen ORDLED: cit-at--teckn-et
  Svensk ordbok
 10. citationstecken

  citationstecken [-ʃo`ns-] subst. citationstecknet, plur. ~, best. plur. citationstecknen ORDLED: cit-at-ions--teckn-et
  Svensk ordbok