1. cleara

  cleara [kli`ra] verb ~de ~t ORDLED: clear-ar SUBST.: clearande, clearing
  Svensk ordbok
 2. clearance

  clearance, allmän term med vilken man kvantitativt betecknar hur snabbt en substans elimineras från kroppen, i  regel från blodet.
 3. PAH-clearance

  PAH-clearance, para-aminohippursyra-clearance, funktionstest som mäter blodflödet i njurarna.
 4. Cape Clear

  Cape Clear, udde i södra Irland; för belägenhet se landskarta Irland.
 5. Clear Edge Filtration Sweden AB

  Clear Edge Filtration Sweden AB, Högsjö, Vingåkers kommun, tillverkare av transportband, industritextilier och fiberduk.
 6. Madison Scandiafelt AB

  Madison Scandiafelt AB, tillverkare av vävda transportband, industritextilier och filterduk, se Clear Edge Filtration Sweden AB.
 7. Fastnet Rock

  Fastnet Rock, klippa och fyr belägen ca 10 km sydväst om Clear Island, vilken är belägen vid Irlands sydkust.
 8. scientologi

  scientologi ®, en religiös filosofi som innebär en tillämpning av den av L. Ron Hubbard utvecklade dianetiken.
 9. Bobbie Ann Mason

  Mason, Bobbie Ann, född 1940, amerikansk författare.
 10. Tom Clancy

  Clancy, Thomas ( Tom), 1947–2013, amerikansk författare.