1. clearing

  clearing, utjämning av fordringar och motfordringar genom kvittningsförfarande.
 2. clearing

  clearing [kli´ring] subst. ~en ORDLED: clear-ing-en
  Svensk ordbok
 3. clearing house

  clearing house, benämningen på det organ hos en börs eller annan handelsplats till vilket köpare eller säljare kan rikta sina anspråk, t.ex. för att få betalt för eller leverans av det försålda.
 4. bilateralt clearingavtal

  bilateralt clearingavtal, avtal som ofta sluts mellan två länder i samband med bilateral handel.
 5. London Metal Exchange

  London Metal Exchange, LME, marknad för metaller, grundad 1866.
 6. Nordiska Börsen

  Nordiska Börsen, Nordic Exchange, integrerad, gemensam marknadsplats för de nordiska och baltiska finansmarknaderna.
 7. Federal Reserve

  Federal Reserve, egentligen Federal Reserve System, Fed, FED, USA:s centralbank, bildad efter bankreformen 1913 för att öka insyn och inflytande över bankerna och förebygga kriser och krascher i det amerikanska bankväsendet.

 8. cleara

  cleara [kli`ra] verb ~de ~t ORDLED: clear-ar SUBST.: clearande, clearing
  Svensk ordbok
 9. avräkning

  a`vräkning subst. ~en ~ar ORDLED: av--räkn-ing-en
  Svensk ordbok