1. klipperskepp

  klipperskepp, klipper, snabbseglande fartygstyp från 1850-talet, avsedd för passagerar- och fraktfart, riggad som tremastad fullriggare och betecknad som segelfartygsepokens höjdpunkt.
 2. Einar Hansen

  Hansen, Einar, 1902–94, dansk-svensk förläggare, skeppsredare och mecenat, systerson till Michael Hansen.
 3. Paul Bowles

  Bowles, Paul, 1910–99, amerikansk författare, tonsättare och musikkritiker.
 4. flygplats

  flygplats, markområde med en eller flera banor för landning och start med flygplan.
 5. klipper

  klipp´er subst. ~n klipprar ORDLED: klippr-ar
  Svensk ordbok
 6. klippare

  klipp`are subst. ~n äv. klipparn, plur. ~, best. plur. klipparna ORDLED: klipp-ar-en
  Svensk ordbok