1. close reading

  close reading, omsorgsfull analys av en texts ordalydelse och struktur, utan sidoblickar på ”yttre” omständigheter, som t.ex. författarbiografi.
 2. close-up magic

  close-up magic, trollerinummer som framförs inför en mindre grupp åskådare, ofta med konstnären sittande vid ett bord och med åskådarna sittande eller stående nära inpå ( close-up).
 3. Glenn Close

  Close, Glenn, född 1947, amerikansk skådespelerska.

 4. Chuck Close

  Close, Charles ( Chuck), född 1940, amerikansk tecknare och målare.
 5. cuve close-metoden

  cuve close-metoden, metod för att framställa mousserande vin.
 6. clos

  clos, fransk benämning på en vingård som omgärdas av eller har omgärdats av en mur.
 7. Clos de Vougeot

  Clos de Vougeot, grand cru-vingård i Bourgogne, berömd för sina röda viner.
 8. aterian

  aterian, atérien, en grupp mellanpaleolitiska fynd av stenartefakter i Nordafrika.
 9. charmatmetoden

  charmatmetoden, en variant av cuve close-metoden som används vid framställning av mousserande vin.
 10. Thomas Malory

  Malory, Sir Thomas, engelsk författare, upphovsman till den engelska prosaversionen av Artursagan, Le Morte d’Arthur (’Arturs död’), tryckt 1485.