1. cluster headache

  cluster headache, svåra halvsidiga huvudvärksattacker som inträffar periodiskt i hopar (cluster), detsamma som Hortons huvudvärk.
 2. cluster

  cluster, inom musiken en samklang dominerad av sekundintervall (jämför sekund).
 3. cluster

  cluster se kluster
  Svensk ordbok
 4. kluster

  kluster, anhopning av ett antal vanligtvis lika atomer eller molekyler sammanhållna av elektrostatiska eller kovalenta bindningar eller van der Waals-bindningar.
 5. klusterurval

  klusterurval, engelska cluster sampling, urvalsmetod, använd när urvalsenheterna förekommer i grupper, kluster, t.ex. eleverna i klasser eller personerna i hushåll.
 6. kluster

  kluster, musikterm, se cluster.
 7. kluster

  kluster, statistisk term, se klusteranalys och klusterurval.
 8. Hortons huvudvärk

  Hortons huvudvärk, histaminhuvudvärk, cluster headache, svåra, strikt halvsidiga smärtattacker, som varar mellan femton minuter och tre timmar; de sitter i och omkring ögat och är kombinerade med tårflöde, ögonrodnad och nästäppa.
 9. kluster

  kluster, datorkluster, engelska computing cluster, parallelldator uppbyggd av ett antal datorer sammankopplade i ett lokalt nätverk.
 10. stjärnhop

  stjä`rnhop subst. ~en ~ar ORDLED: stjärn--hop-en
  Svensk ordbok