1. coachning

  coachning, lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring.
 2. idrottspsykologi

  idrottspsykologi, tillämpning av den allmänna psykologin inom idrotten.
 3. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.

 4. Jan Jönsson

  Jönsson, Jan, född 1944, tävlingsryttare (fälttävlan), sedan 2011 professor i ridkonst vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med inriktning på utbildning och träning av unga hästar samt coachning och ledarskap inom ridsporten.
 5. coach

  coach, tränare och rådgivare med aktiv ledarroll, huvudsakligen i lagsporter.
 6. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.