1. coda

  coda, avrundande del av ett musikstycke.
 2. Code Civil

  Code Civil, Code Napoléon, Napoleonkoden, ett av de fem lagverk, Les cinq codes, som kom till i Frankrike under Napoleon I:s tid.
 3. Code Napoléon

  Code Napoléon, Napoleonkoden, franskt lagverk, se Code Civil.
 4. coda

  coda [kå`-] subst. ~n codor ORDLED: cod-an
  Svensk ordbok
 5. CODATA

  CODATA, Committee on Data for Science and Technology , interdisciplinär vetenskaplig kommitté inom ICSU, grundad 1966 med sekretariat i Paris.
 6. CODASYL

  CODASYL, Conference on data systems languages, tillkom 1959 i Washington, USA, för att definiera ett programspråk för administrativa datortillämpningar.
 7. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 8. COD

  COD, förkortning av engelska chemical oxygen demand, se kemisk syreförbrukning.
 9. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 10. Napoleonkoden

  Napoleonkoden, Code Napoléon, franskt lagverk, se Code Civil.