1. Code Civil

  Code Civil, Code Napoléon, Napoleonkoden, ett av de fem lagverk, Les cinq codes, som kom till i Frankrike under Napoleon I:s tid.
 2. coda

  coda, avrundande del av ett musikstycke.
 3. Code Napoléon

  Code Napoléon, Napoleonkoden, franskt lagverk, se Code Civil.
 4. Cape Cod

  Cape Cod, långsmal halvö vid atlantkusten i nordöstra USA (Massachusetts).
 5. Les cinq codes

  Les cinq codes, De fem lagböckerna, benämning på de lagkodifikationer som tillkom i Frankrike under Napoleon I:s tid, nämligen Code civil (1804), Code de procédure civile (1806), Code de commerce (1807), Code d’instruction criminelle (1808) och Code pénal (1810).
 6. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 7. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 8. COD

  COD, förkortning av engelska chemical oxygen demand, se kemisk syreförbrukning.
 9. nomenklatur

  nomenklatur, system av (och förteckning över) termer och beteckningar inom ett fackområde.
 10. coda

  coda [kå`-] subst. ~n codor ORDLED: cod-an
  Svensk ordbok