1. COP

  COP, förkortning för coefficient of performance, se värmefaktor.
 2. värmefaktor

  värmefaktor, godhetstal som används i samband med värmepumpar.
 3. termistor

  termistor, inom elektrotekniken en resistor (motstånd) med förhållandevis starkt temperaturberoende resistans.
 4. fördelning

  fördelning, inom kemin en heterogen jämvikt, som innebär att ett ämne har fördelat sig mellan två olika faser, till exempel mellan två icke blandbara vätskor, mellan vätska och gasfas, mellan fast fas och gasfas eller mellan fast fas och vätska.
 5. PTC-resistor

  PTC-resistor, inom elektrotekniken en resistor vars resistans växer med ökande temperatur.
 6. NTC-resistor

  NTC-resistor, inom elektrotekniken en resistor vars resistans avtar med ökande temperatur.
 7. termometer

  termometer, instrument för mätning av temperatur.