1. contras

  contras, förkortning för spanska contrarevolucionarios ’motrevolutionärer’.
 2. Iran–contras-affären

  Iran–contras-affären, politisk skandal i USA.
 3. Meta-Contrast Technique

  Meta-Contrast Technique, MCT, ett personlighetstest som utnyttjar metakontrast.
 4. contra

  contra, kontra, preposition med betydelsen ’(e)mot’, t.ex. i pro et contra ’för och emot’, contra legem ’mot lagen’, contra naturam ’mot naturen’.
 5. contrat social

  contrat social (franska), samhällsfördrag.
 6. contre-coup

  contre-coup (franska), motstöt, kroppsskada orsakad av stötvågor som uppkommit till följd av stöt eller slag mot kroppsdelens motsatta sida.
 7. contre-épreuve

  contre-épreuve, metod att framställa ett duplikat av ett ännu fuktigt träsnitt eller kopparstick.
 8. pro et contra

  pro et contra, argument för och emot en viss ståndpunkt vilka uppställs och vägs mot varandra.
 9. kontereskarp

  kontereskarp, yttre sidan eller sluttningen i en stormgrav i en fästning.
 10. kontraception

  kontraception, vetenskaplig term för åtgärd som hindrar befruktning.