1. copyright

  copyright, den internationella termen för upphovsrättsskydd, dvs. någons ensamrätt till bl.a. litterära och konstnärliga verk.
 2. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 3. copyright

  copyright [ung. kåp´irajt] subst. ~en ORDLED: copy--right-en
  Svensk ordbok
 4. Nordisk Copyright Bureau

  Nordisk Copyright Bureau , NCB, institution med säte i Köpenhamn, som sedan 1935 i Danmark, Finland, Norge och Sverige förvaltar upphovsrättigheter rörande användning av musikaliska verk på fonogram.
 5. titelblad

  titelblad, det blad i titelarket (första arket i en bok) som ger uppgift om bokens titel och författare m.m.
 6. GPL

  GPL, general public license, upphovsrättslig licens för användning, modifiering och spridning av datorprogram.
 7. NCB

  NCB, musikinstitution, se Nordisk Copyright Bureau.
 8. informationspolitik

  informationspolitik, begrepp som används om flera likartade, men ändå åtskilda, fenomen som berör informationshantering och informationsprocesser.

 9. SOPA

  SOPA, Stop Online Piracy Actamerikanskt lagförslag från 2011 med syfte att förhindra försäljning av piratkopierade varor online.

 10. copyleft

  copyleft, typ av licenser för text, bild, musik etc. där upphovsmannen ger tillåtelse till exempelvis fri kopiering eller modifiering förutsatt att samma regel gäller för det modifierade verket.