1. cord

  cord, engelsk stavning av kord.
 2. corda

  corda, pluralis corde, term ingående i musikaliska föredragsbeteckningar, t.ex. (a) una corda.
 3. una corda

  una corda (ital., ’en sträng’), u.c., anvisning i noter för piano att trycka ned den vänstra pedalen på flygeln, varvid mekaniken förskjuts åt höger så att klubban träffar endast två (ursprungligen bara en) av de tre strängarna.
 4. Henry George

  George, Henry, 1839–97, amerikansk publicist och ekonom, ursprungligen sjöman och guldgrävare.
 5. korderoj

  korderoj, äldre benämning på manchestersammet, se manchester.
 6. kordong

  kordong, av militär eller polis bevakad avspärrningslinje.
 7. galoubet

  galoubet (provensalska), flûtet, flûte à trois trous (’flöjt med tre hål’), fransk (provensalsk) enhandsflöjt, som spelas tillsammans med trumma eller strängtamburin (tambourin à cordes).
 8. korderoj

  korderoj, melerat, oftast mönstrat, kraftigt kardgarnstyg för kostymer, dräkter och kjolar, ursprungligen av ull men ofta med bomulls- och numera med syntetfiberinblandning för att öka slitstyrkan.
 9. SS

  SS, egentligen Standard Swallow , brittiska sportbilar som började tillverkas 1931.
 10. kord

  kord, ganska kraftig väv i kordbindning med upphöjda ränder, oftast på längden.