1. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 2. cos

  cos, förkortning för cosinus.
 3. Cosa Nostra

  Cosa Nostra, ursprungligen benämning på den sicilianska maffian i USA.
 4. cosplay

  cosplay, utklädsel till rollfigurer inom speciellt japansk populärkultur.
 5. cost–benefit-analys

  cost–benefit-analys, kostnads–nyttoanalys, samhällsekonomisk kostnads–intäktsanalys, allmänt använd teknik för att belysa den samhälleliga önskvärdheten av olika projekt.
 6. cosinus

  cosinus, cos, en av de trigonometriska funktionerna.
 7. Costa Blanca

  Costa Blanca, benämning – speciellt i turismsammanhang – på den spanska medelhavskusten från Cabo de la Nao (norr om Alicante) till Almeríaområdet i söder.
 8. Cosimo de’ Medici

  Medici, Cosimo de’, kallad ”Cosimo den store” ( il Grande), 1519–74, som Cosimo I hertig av Florens från 1537 och storhertig av Toscana från 1569; jämför släktartikel Medici.
 9. Costa del Sol

  Costa del Sol, Spaniens södra medelhavskust från Gibraltar sund till Almería.
 10. cos

  cos se cosinus
  Svensk ordbok