1. cover

  cover, populärmusikalisk benämning på en ny version av en tidigare inspelad låt.
 2. cover

  cover [kav´er] subst. ~n ~s
  Svensk ordbok
 3. first-day cover

  first-day cover, FDC, förstadagsbrev.
 4. mers

  mers, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, respiratorisk sjukdom från Mellanöstern, luftvägssjukdom orsakad av ett virus i gruppen coronavirus; viruset identifierades första gången hos människa i Saudiarabien 2012.
 5. FDC

  FDC, förkortning för engelska first-day cover, förstadagsbrev.
 6. Louis Armstrong

  Louis Armstrong är en av världens mest kända jazzmusiker någonsin.

 7. Jakob I:s stil

  Jakob I:s stil, engelska Jacobean style, den engelska senrenässansen, i tid omfattande Jakob I:s regering (1603–25) och årtiondena närmast efter.
 8. förstadagsbrev

  förstadagsbrev, engelska first-day cover, FDC, brev med frimärken stämplade på märkenas utgivningsdag.
 9. Fátima

  Fátima, ort i distriktet Santarém, Portugal, 30 km sydöst om Leiria; 8 900 invånare (2011).
 10. felfortplantningslagen

  felfortplantningslagen, Gauss approximationsformel, anger hur slumpmässiga fel i mätvärden fortplantas.