1. credo

  credo, trosbekännelse, övertygelse, system av grundläggande värderingar.
 2. Credo

  Credo, trosbekännelsen.
 3. Credéprofylax

  Credéprofylax, förebyggande behandling av ögonen hos nyfödda barn med lapisdroppar (silvernitrat) mot gonorré.
 4. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 5. Credés handgrepp

  Credés handgrepp, metod att få ut en fastsittande moderkaka (placenta) ur livmodern efter förlossningen.
 6. Credit Suisse Group

  Credit Suisse Group, CSG, Zürich, en av världens ledande bank- och finanskoncerner.
 7. credosvit

  credosvit, i medeltida ikonografi de tolv apostlarna, målade runt kyrkans väggar, ofta i anslutning till konsekrationskorsen.
 8. credo quia absurdum

  credo quia absurdum, ”jag tror därför att det är orimligt”, en teologisk sats som tillskrivs Tertullianus men som inte återfinns i hans verk med denna formulering.
 9. credo

  cre´do subst. ~t ~n ORDLED: cred-ot
  Svensk ordbok
 10. gonorré

  gonorré, äldre benämning dröppel, genital, sexuellt överförbar infektion, orsakad av gonokocker.