1. credo

  credo, trosbekännelse, övertygelse, system av grundläggande värderingar.
 2. Credo

  Credo, trosbekännelsen.
 3. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 4. credo

  cre´do subst. ~t ~n ORDLED: cred-ot
  Svensk ordbok
 5. credo quia absurdum

  credo quia absurdum, ”jag tror därför att det är orimligt”, en teologisk sats som tillskrivs Tertullianus men som inte återfinns i hans verk med denna formulering.
 6. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 7. credosvit

  credosvit, i medeltida ikonografi de tolv apostlarna, målade runt kyrkans väggar, ofta i anslutning till konsekrationskorsen.
 8. kredit

  kredit, förhållandet att en kreditgivare (långivare) låter en kredittagare (låntagare) förfoga över en penningsumma (penningkredit) mot löfte om senare återbetalning av pengarna.
 9. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 10. kredit

  kredit, term inom bokföring, ett kontos skuld eller intäktssida.