1. credo

  credo, trosbekännelse, övertygelse, system av grundläggande värderingar.
 2. credosvit

  credosvit, i medeltida ikonografi de tolv apostlarna, målade runt kyrkans väggar, ofta i anslutning till konsekrationskorsen.
 3. Credo

  Credo, trosbekännelsen.
 4. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 5. kredit

  kredit, förhållandet att en kreditgivare (långivare) låter en kredittagare (låntagare) förfoga över en penningsumma (penningkredit) mot löfte om senare återbetalning av pengarna.
 6. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 7. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 8. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.
 9. kredit

  kredit, term inom bokföring, ett kontos skuld eller intäktssida.

 10. Igor Stravinsky

  Stravinsky (Stravinskij), Igor, född 5 juni (17 juni enligt nya stilen) 1882, död 6 april 1971, rysk tonsättare, fransk medborgare 1934, amerikansk 1945.