1. cross

  cross [krås´] subst. ~en ~ar ORDLED: cross-en
  Svensk ordbok
 2. Cross Fell

  Cross Fell, berg i norra England, Storbritannien; 893 m ö.h. För belägenhet se landskarta Storbritannien.
 3. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 4. Cross ramberäkningsmetod

  Cross ramberäkningsmetod används i strukturmekaniken för beräkning av böjmoment i plana, elastiska ramar och föreslogs först av amerikanen Hardy Cross ( 1885–1959).
 5. cross-dating

  cross-dating, arkeologisk dateringsmetod med vars hjälp man tidsmässigt kan knyta samman vitt skilda geografiska områden.
 6. cross-over

  cross-over, en teknik speciellt använd i biologisk och medicinsk forskning.
 7. Kap Cross

  Kap Cross, udde i mellersta Namibia; för belägenhet se landskarta Namibia.
 8. Military Cross

  Military Cross, brittiskt utmärkelsetecken, instiftat 1914 av kung Georg V som en motsvarighet till Distinguished Service Cross.
 9. Gillian Cross

  Cross, Gillian, född 1945, brittisk författare.
 10. Whitman Cross

  Cross, Whitman, 1854–1949, amerikansk geolog och petrolog, verksam vid U.S. Geological Survey 1880–1925.