1. Kap Cross

  Kap Cross, udde i mellersta Namibia; för belägenhet se landskarta Namibia.
 2. cross

  cross [krås´] subst. ~en ~ar ORDLED: cross-en
  Svensk ordbok
 3. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 4. Cross Fell

  Cross Fell, berg i norra England, Storbritannien; 893 m ö.h. För belägenhet se landskarta Storbritannien.
 5. Cross ramberäkningsmetod

  Cross ramberäkningsmetod används i strukturmekaniken för beräkning av böjmoment i plana, elastiska ramar och föreslogs först av amerikanen Hardy Cross ( 1885–1959).
 6. Military Cross

  Military Cross, brittiskt utmärkelsetecken, instiftat 1914 av kung Georg V som en motsvarighet till Distinguished Service Cross.
 7. Gillian Cross

  Cross, Gillian, född 1945, brittisk författare.
 8. cross-dating

  cross-dating, arkeologisk dateringsmetod med vars hjälp man tidsmässigt kan knyta samman vitt skilda geografiska områden.
 9. cross-over

  cross-over, en teknik speciellt använd i biologisk och medicinsk forskning.
 10. Whitman Cross

  Cross, Whitman, 1854–1949, amerikansk geolog och petrolog, verksam vid U.S. Geological Survey 1880–1925.