1. csardas

  csardas, ungersk dans i 2/4- eller 4/4-takt.
 2. csardas

  csardas [tça´rdas el. tçar´das] subst. ~en ORDLED: csardas-en
  Svensk ordbok
 3. czardas

  czardas, felaktig stavning av csardas.
 4. Slovakien

  Slovakien, stat i Centraleuropa.

 5. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 6. ungerska

  ungerska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.