1. Current Anthropology

  Current Anthropology, internationell antropologisk tidskrift, utgiven sedan 1959 av University of Chicago Press med ekonomiskt stöd av Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.
 2. Current Contents

  Current Contents ®, CC, innehållsförteckningar ur ledande vetenskapliga och tekniska tidskrifter, utgivna av ISI ® (Institute for Scientific Information ®), en del av Thomson Reuters, USA.
 3. Swift Current

  Swift Current, stad i södra Canada; för belägenhet se landskarta Canada.
 4. AC

  AC, beteckning för växelström.
 5. DC

  DC, engelsk beteckning för likström.
 6. Ernest Gellner

  Gellner, Ernest, 1925–95, brittisk socialantropolog, professor i filosofi med särskild inriktning på sociologi vid London School of Economics and Political Science 1962–83, i Cambridge 1984–92, chef för Centret för forskning om nationalism, Prag, från 1993.
 7. HVDC

  HVDC (av engelska high voltage direct current), beteckning för högspänd likström.
 8. jomonkulturen

  jomonkulturen, samlingsbegrepp för lämningar av skiftande karaktär från en period i Japans förhistoria.
 9. ekvatorialströmmar

  ekvatorialströmmar, system av ytliga havsströmmar som man finner längs ekvatorn i alla oceaner.
 10. vittneskonfrontation

  vittneskonfrontation, polisiär åtgärd vid utredning av brott när man har en starkt misstänkt gärningsman och vill undersöka om ett vittne kan känna igen (identifiera) denna.