1. curriculum vitae

  curriculum vitae, levnadslopp, levnadsteckning, biografiska notiser.
 2. core curriculum

  core curriculum, term inom framför allt amerikanskt utbildningsväsen.
 3. cv

  cv, förkortning för curriculum vitae.
 4. läroplansteori

  läroplansteori, forskning inriktad på de skrivna läroplanerna samt, inte minst, på villkoren för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet.
 5. Daniel Tilas

  Tilas, Daniel, 1712–72, friherre (1766), bergsvetenskapsman, direktör över bergverken i Jämtland och Härjedalen 1740–45, assessor i Bergskollegium 1745–55, bergsråd från 1755, landshövdings titel 1762, riksheraldiker från 1768.
 6. meritförteckning

  meritförteckning, sammanställning av uppgifter om utbildning, anställningar och föreningsuppdrag som lämnas tillsammans med en ansökan om arbete, stipendium e.d. Meritförteckningen skall vara undertecknad, och om betygskopior inte bifogas skall den även vara bevittnad.
 7. Muriel Spark

  Spark, Dame Muriel, 1918–2006, brittisk (skotsk) författare.
 8. John Dewey

  Dewey, John, född 20 oktober 1859, död 1 juni 1952, amerikansk filosof och pedagog.
 9. ämnesmetodik

  ämnesmetodik, i begränsad betydelse den undervisningsmetodik som används inom ett visst skolämne.
 10. college

  college kallas i anglosaxiska länder olika slags högre läroanstalter eller delar av dessa.