1. kustodiell

  kustodiell, term som ibland används vid analyser av bland annat behandlingsinstitutioner.
 2. kustod

  kustod, förr vaktmästare, uppsyningsman eller ordningsman i t.ex. bibliotek eller skolor.
 3. Hufvudstaden AB

  Hufvudstaden AB, före 1998 Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden, Stockholm, ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning på bland annat kontors- och butikslokaler i Stockholm och Göteborg.
 4. Christer Gardell

  Gardell, Christer, född 1960, finansman.
 5. fredsdomare

  fredsdomare, engelska justice of peace, engelsk ämbetsman som inom ett visst distrikt, huvudsakligen på landsbygden, handlägger mindre brottmål och vissa administrativa uppgifter samt leder förundersökningen vid svårare brottmål och beslutar om målets förvisning till högre instans.
 6. kustod

  kustod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: kust-od-en
  Svensk ordbok