1. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.
 2. cykel

  cykel, ring, krets, kretslopp.
 3. cykel

  cykel, ekonomisk term, se konjunkturcykel.
 4. cykel

  cykel, geologisk term: tidsintervall under vilket ett regelbundet återkommande händelseförlopp påbörjas och avslutas och där det sista steget är helt olikt det första, t.ex. en erosionscykel eller en orogen cykel.
 5. cykel

  cykel, inom biologin begrepp som omfattar ett stort antal processer som i ett kretslopp stegvis återgår till ett utgångsläge, regelbundet eller oregelbundet. Exempel är cellcykel och livscykel. Se biologisk cykel.
 6. cykel

  cykel, matematisk term: ett objekt utan rand inom en kohomologiteori.
 7. cykel

  cykel, benämning på vissa ämnens kretslopp i naturen, t.ex. kvävets kretslopp.
 8. cykel

  cykel, matematisk term: element som uppkommer under upprepad applikation av en permutation (se cyklisk grupp).
 9. cykel

  cykel, geologisk term: serie av normalt återkommande händelser som upprepas i samma ordning med ungefär regelbundet intervall och som avslutas under i stort sett samma förhållanden som de som var rådande när den inleddes, t.ex. en geokemisk cykel eller en sedimentationscykel.
 10. cykel

  cykel, ett par sätt på vilka bladen på en växt kan vara placerade.