1. cykla

  cyk`la verb ~de ~t ORDLED: cykl-ar SUBST.: cyklande (till 1), cykling (till 1)
  Svensk ordbok
 2. cyklamat

  cyklamat, salter av cyklohexylsulfaminsyra, konstgjorda sötningsmedel.
 3. cyklamenkvalster

  cyklamenkvalster, Phytonemus pallidus , art i spindeldjursfamiljen dvärgkvalster.
 4. cyklamen

  cyklamen, Cyclamen persicum, art i familjen viveväxter.
 5. cyklamen

  cyklamen, Cyclamen, släkte viveväxter med 17 arter örter i medelhavsområdet, Mindre Asien och Iran.
 6. cyklamen

  cykla´men subst., best. f. och plur. ~ ORDLED: cykl-amen
  Svensk ordbok
 7. cyklamat

  cyklama´t subst. ~en ORDLED: cykl-am-at-en
  Svensk ordbok
 8. Kuznets-cykler

  Kuznets-cykler, långa svängningar i ekonomisk tillväxttakt (uppskattad längd 12–24 år).
 9. Milanković-cykler

  Milanković-cykler, samlingsnamn på de astronomiskt betingade förändringar i jordens orientering och bana kring solen som föreslagits orsaka variationer i klimatet över långa tidsskalor.
 10. kattöga

  kattöga, en förr vanlig benämning på en röd reflex, anbringad baktill på bl.a. cyklar.