1. cyklisk

  cyklisk, som bildar en ring; som utgör en cykel, en serie eller svit (av t.ex. litterära verk); regelbundet upprepad.
 2. cyklisk

  cy´klisk adj. ~t ORDLED: cykl-isk
  Svensk ordbok
 3. cyklisk förening

  cyklisk förening, kemisk förening som innehåller minst ett cykliskt (ringformat) strukturelement.
 4. cyklisk fotofosforylering

  cyklisk fotofosforylering, ljusberoende bildning av högenergifosfat (vanligen ATP) i växter och fotosyntetiserande bakterier genom cyklisk elektrontransport, utan samtidig oxidation eller reduktion.
 5. cyklisk grupp

  cyklisk grupp, en grupp (se gruppteori) genererad av ett enda element.
 6. cyklisk nukleotid

  cyklisk nukleotid, nukleotid som har en fosfatgrupp som är förestrad med två olika hydroxi­grupper i samma sockermolekyl.
 7. cyklisk form

  cyklisk form, inom musiken helhetsuppläggningen av verk sammansatta av flera satser eller motsvarande, t.ex. sonat, symfoni, svit, sångcykel, kantat etc.
 8. cykliskt adenosinmonofosfat

  cykliskt adenosinmonofosfat, se cAMP.
 9. cykliskt guanosinmonofosfat

  cykliskt guanosinmonofosfat, se cGMP.
 10. cykliska epos

  cykliska epos, en samling grekiska versberättelser från sjunde och sjätte århundradet f.Kr. av okända författare.