1. cykliskt adenosinmonofosfat

  cykliskt adenosinmonofosfat, se cAMP.
 2. cykliskt guanosinmonofosfat

  cykliskt guanosinmonofosfat, se cGMP.
 3. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 4. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 5. glukos

  glukos, glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C 6H 12O 6).
 6. nukleotider

  nukleotider, kemiska föreningar bestående av en nukleosid (uppbyggd av en pentos och en kvävebas) och minst en fosfatgrupp, t.ex. adenosintrifosfat (ATP).
 7. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 8. monosackarider

  monosackarider, enkla sockerarter, kemiska föreningar som utgör grundstrukturen för kolhydraterna.
 9. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, t.ex. att sänka eller höja skatter och bidrag.
 10. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.