1. cystisk endometrios

  cystisk endometrios, tämligen vanlig förändring med cystbildningar i livmoderslemhinnan hos hund.
 2. chokladcysta

  chokladcysta, cystbildning i äggstocken som följd av endometrios.
 3. Cowpers körtlar

  Cowpers körtlar, bulbouretrala körtlarna, två körtlar hos mannen, belägna en på var sida nedanför prostata.
 4. cystnjure

  cystnjure, ärftligt betingad sjukdom (med autosomal dominant ärftlighetsgång), som innebär att njurvävnaden förstörs av successivt tilltagande cystbildningar, vilka utgår från njurarnas utförsgångar.
 5. cysta

  cysta, påsformigt anatomiskt hålrum vars vägg har ett skikt av celler på insidan.
 6. cysticerkos

  cysticerkos, förekomst av cysticercus (dynt) i muskulaturen eller andra vävnader hos vissa djur.