1. cystein

  cystein, Cys, C, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 2. homocystein

  homocystein, svavelinnehållande aminosyra som inte ingår i proteiner.

 3. järn–svavelproteiner

  järn–svavelproteiner, Fe–S-proteiner, proteiner innehållande järn–svavelcentra.
 4. glutation

  glutation, tripeptid som består av aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin och som finns hos alla organismer.
 5. selenocystein

  selenocystein, form av aminosyran cystein där svavelatomen är ersatt med en selenatom.
 6. disulfider

  disulfider, organisk-kemiska föreningar innehållande disulfidbindningen –S–S–.

 7. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 8. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 9. tioler

  tioler, äldre benämning merkaptaner, organiska föreningar i vilka minst en tiolgrupp, –SH, är bunden till kol (RSH där R är en kolvätegrupp).

 10. melanocyt

  melanocyt, cell som bildar melaninpigment.