1. cystin

  cystin, aminosyra som består av två cysteinmolekyler förenade genom en disulfidbindning (S–S-bindning).

 2. cystinuri

  cystinuri, sällsynt, ärftlig ämnesomsättningssjukdom, som karakteriseras av ökad utsöndring av aminosyrorna cystin, lysin, arginin och ornitin genom urinen.
 3. cystinos

  cystinos, recessivt ärftlig sjukdom med inlagring av cystinkristaller i olika organ, speciellt i njurarna.
 4. njurstenssjukdom

  njurstenssjukdom, nefrolitiasis , sjukdom karakteriserad av bildning av sten, konkrement, i urinvägarna.
 5. essentiella aminosyror

  essentiella aminosyror, aminosyror som måste ingå i kosten eftersom de är nödvändiga för normala livsfunktioner men inte kan bildas av organismen.
 6. ull

  ull, hår från får eller från andra djur, till exempel kanin, kamel och lama, som vid spinning och annan bearbetning får liknande egenskaper som fårull.