1. cystisk

  cystisk, i medicinsk terminologi: som avser en cysta; som består av (små) blåsor.
 2. cystisk mastopati

  cystisk mastopati, en form av fibroadenos, förändringar i bröstkörteln hos kvinnan.
 3. cystisk bröstkörtelsjukdom

  cystisk bröstkörtelsjukdom, en form av fibroadenos, förändringar i bröstkörteln hos kvinnan.
 4. cystisk endometrios

  cystisk endometrios, tämligen vanlig förändring med cystbildningar i livmoderslemhinnan hos hund.
 5. cystisk fibros

  cystisk fibros, CF, cystisk pankreasfibros, mukoviskidos, ärftlig sjukdom med symtom huvudsakligen från luftvägarna och mag–tarmkanalen.
 6. Riksförbundet Cystisk Fibros

  Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF, rikstäckande handikappförbund, uppdelat i fem regionföreningar med ca 950 medlemmar (1999).
 7. RfCF

  RfCF, förkortning för Riksförbundet Cystisk Fibros.
 8. mukoviskidos

  mukoviskidos, annan benämning på cystisk fibros.
 9. cystadenom

  cystadenom, en tumör som utgår från körtelvävnad och medför cystisk vidgning av de i tumören ingående körtlarna eller körtelgångarna.
 10. mastopathia cystica

  mastopathia cystica, cystisk mastopati, förändring i bröstkörteln hos kvinnan, detsamma som fibroadenos.