1. cystit

  cystit, inflammation i urinblåsan, se blåskatarr.
 2. cystopyelit

  cystopyelit, urinvägsinflammation som spridit sig till de övre urinvägarna, dvs. urinledare och njurbäcken.
 3. blåskatarr

  blåskatarr, cystit, inflammation i urinblåsan, orsakad oftast av bakterier.
 4. cysta

  cysta, påsformigt anatomiskt hålrum vars vägg har ett skikt av celler på insidan.
 5. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.