1. cystoidéer

    cystoidéer, kristalläpplen, Cystoidea, utdöd grupp tagghudingar som levde i haven under ordovicium till devon (för ca 490–360 miljoner år sedan).
  2. pneumatos

    pneumatos ’luft’, ’vind’), pneumatosis cystoides intestinalis, ovanlig åkomma med ansamling av gas under slemhinnan i tjocktarm och ibland också tunntarm.