1. cystoskop

  cystoskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cysto-skop-et
  Svensk ordbok
 2. uretroskopi

  uretroskopi, undersökning av urinröret (uretra) med hjälp av rörkikare (cystoskop eller uretroskop).
 3. ureterkateterisering

  ureterkateterisering, inläggning av en kateter (slang) i urinledaren med hjälp av ett cystoskop som förs in i blåsan.
 4. elektroresektion

  elektroresektion (nylat. electroresectio, av elektro- och reseco ’skära eller klippa av eller bort’), skärning med kirurgisk diatermi (högfrekvent växelström) för att avlägsna sjukligt förändrad vävnad.
 5. ureterocele

  ureterocele, blåsformig utvidgning av urinledarens nedersta del där den passerar in i blåsan.
 6. retrograd pyelografi

  retrograd pyelografi, röntgenundersökning av en njure och urinledare efter injektion av kontrastmedel via en tunn slang inlagd i urinledaren.
 7. cystoskopi

  cystoskopi, undersökning av urinblåsan med hjälp av cystoskop (”rörkikare”), ett optiskt instrument med belysning, som via urinröret förs in i blåsan.
 8. litotripsi

  litotripsi, lithotripsi, krossning av stenar, främst i urinblåsan.
 9. laserterapi

  laserterapi, sjukdomsbehandling ( fototerapi) med hjälp av laserutrustning av olika slag (se laser) som avger ljus, ultraviolett (UV-) strålning eller infraröd (IR-) strålning.
 10. cystoskopi

  cystoskopi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: cysto-skop-in
  Svensk ordbok