1. Pugh Rogefeldt

  Rogefeldt, Torbjörn (Pugh), född 1947, rocksångare och låtskrivare.

 2. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 3. dävna

  dä`vna verb ~de ~t ORDLED: dävn-ar SUBST.: dävnande
  Svensk ordbok
 4. därstädes

  dä`rstädes adv. ORDLED: där--städ-es
  Svensk ordbok
 5. hollandaise

  hollandaise [-dä´s] subst. ~n [-dä´sen]; kortform för hollandaisesås ORDLED: hol-land-ais-en
  Svensk ordbok
 6. därutav

  därutav [dä´r-, -a´v el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: där--ut-av
  Svensk ordbok
 7. därförutan

  därförutan [dä´r-, -u`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: där--för-ut-an
  Svensk ordbok
 8. därförinnan

  därförinnan [dä´r-, -in`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: där--för-inn-an
  Svensk ordbok
 9. därjämte

  därjämte [-jäm`- äv. dä´r-] adv. ORDLED: där--jämte
  Svensk ordbok
 10. raison dêtre

  raison d'être [ung. räsåŋ´ dä´tr] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok