1. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 2. dämma

  dämm`a verb dämde dämt, pres. dämmer ORDLED: dämm-er SUBST.: dämmande, dämning
  Svensk ordbok
 3. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 4. bäver

  bäver, Castor fiber, art i gnagarfamiljen bävrar.
 5. dämmare

  dämm`are subst. ~n äv. dämmarn, plur. ~, best. plur. dämmarna ORDLED: dämm-ar-en
  Svensk ordbok
 6. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 7. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 8. Assuandammen

  Assuandammen, namn på två dammar, en äldre och en yngre, som dämmer upp Nilen vid dess lopp genom Egypten, belägna nära staden Assuan.
 9. vasovagal reaktion

  vasovagal reaktion, allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall, tillstånd utlöst av nervimpulser från den 10:e hjärnnerven, vagusnerven ( nervus vagus).
 10. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).