1. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 2. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 3. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 4. bäver

  bäver, Castor fiber, art i gnagarfamiljen bävrar.
 5. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.
 6. Assuandammen

  Assuandammen, namn på två dammar, en äldre och en yngre, som dämmer upp Nilen vid dess lopp genom Egypten, belägna nära staden Assuan.
 7. Dalälven

  Dalälven, Sveriges näst längsta flod, 520 km.
 8. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).
 9. vasovagal reaktion

  vasovagal reaktion, allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall, tillstånd utlöst av nervimpulser från den 10:e hjärnnerven, vagusnerven ( nervus vagus).
 10. fors

  fors, snabbt strömmande vattendrag eller serie av vattenfall i flera trappsteg.