1. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 2. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 3. bäver

  bäver, Castor fiber, art i gnagarfamiljen bävrar.
 4. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 5. Dalälven

  Dalälven, Sveriges näst längsta flod, 520 km.
 6. Assuandammen

  Assuandammen, namn på två dammar, en äldre och en yngre, som dämmer upp Nilen vid dess lopp genom Egypten, belägna nära staden Assuan.
 7. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).
 8. lavin

  lavin (över tyska Lawine, av medeltidslatin lavina ’jordskred’, av latin labor ’glida’, ’falla’), snöskred, snabb massrörelse av snö utför en bergsida.
 9. vasovagal reaktion

  vasovagal reaktion, allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall, tillstånd utlöst av nervimpulser från den 10:e hjärnnerven, vagusnerven ( nervus vagus).
 10. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.