1. 2då konj.
  Svensk ordbok
 2. 1då adv.
  Svensk ordbok
 3. lektid

  lektid, tid då djur leker, se lek.
 4. beskattningsår

  beskattningsår, inkomstår, det år då den deklarerade inkomsten tjänats in.
 5. axskjutning

  axskjutning, utvecklingsstadium hos gräsen då axet börjar synas utanför bladslidan.
 6. fixtid

  fixtid, arbetstid då flexibel arbetstid inte får tillämpas.
 7. clownfiskar

  clownfiskar, annat namn på anemonfiskar, då särskilt de tvärrandiga arterna.
 8. kanngjutare

  kanngjutare, medeltida benämning på tenngjutare, efter deras då viktigaste produkt.
 9. urkristendomen

  urkristendomen, kristendomens äldsta skede, den tid då det fortfarande fanns apostlar och då de nytestamentliga skrifterna kom till.
 10. middag

  middag, i astronomisk bemärkelse den tidpunkt då solen passerar meridianen i övre kulmination.