1. dålig

  då`lig adj. ~t, komp. sämre [säm´-] ngn gång ~are, superl. sämst ngn gång ~ast ORDLED: dål-ig
  Svensk ordbok
 2. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 3. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 4. dåligtvädersmoln

  dåligtvädersmoln, sönderrivna trasor av dimmoln eller stackmoln.
 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 7. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 8. resistans

  resistans är en egenskap hos elektriska ledningar och komponenter som talar om hur svårt det är för strömmen att ta sig fram.

 9. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.