1. dån

  dån, Galeopsis , släkte kransblommiga växter som förekommer i tempererade trakter i Europa och Asien.
 2. dån

  2dån subst. ~en ORDLED: dån-en
  Svensk ordbok
 3. dån

  1dån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dån-et
  Svensk ordbok
 4. tromb

  tromb, sky­drag, sammanfattande benämning på våldsamma atmosfäriska virvlar med diameter från ett tiotal meter upp till någon kilometer.
 5. dåna

  då`na verb ~de ~t ORDLED: dån-ar SUBST.: dånande, dåning (till 2); 1dån (till 1)
  Svensk ordbok
 6. dåndimpen

  då`ndimpen subst., best. f. ORDLED: dån--dimp-en
  Svensk ordbok
 7. dång

  dång interj.
  Svensk ordbok
 8. Hurricane

  Hurricane, brittiskt jaktplan konstruerat av Sidney Camm ( 1893–1966) vid Hawker Aircraft Ltd. 1934 och tillverkat i 14 200 exemplar.
 9. Victoriafallen

  Victoriafallen är ett vattenfall i floden Zambezi i södra Afrika, på gränsen mellan Zambia och Zimbabwe.
 10. intonation

  intonation, i fonetiken samlingsbeteckning för perceptuellt relevanta mönster i talets melodi.