1. dåsa

  då`sa verb ~de ~t ORDLED: dås-ar SUBST.: dåsande; dås
  Svensk ordbok
 2. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 3. dorsk

  dorsk, dåsig, sömnig, slö; matt, slapp; gensträvig, ogen, motvillig.
 4. nystagmus

  nystagmus, ett mönster av ögonrörelser bestående av omväxlande snabba och långsamma rörelser, vilka avlöser varandra i motsatt riktning.
 5. dås

  dås subst. ~et ORDLED: dås-et
  Svensk ordbok
 6. dåsig

  då`sig adj. ~t ORDLED: dås-ig
  Svensk ordbok
 7. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.
 8. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 9. münchhausensyndrom

  münchhausensyndrom, rundvandring på olika sjukhus med uppvisande av en inlärd sjukdomsbild i medvetet syfte att föra sjukvårdspersonalen bakom ljuset.
 10. melatonin

  melatonin, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.