1. dö verb dog dött, pres. dör SUBST.: döende; död
  Svensk ordbok
 2. dö ut

  dö u´t verb dog dött, pres. dör SUBST.: utdöende
  Svensk ordbok
 3. morendo

  morendo, musikalisk föredrags- eller tempobeteckning: bortdöende.
 4. evighetsträd

  evighetsträd, träd som vid skogsbruk lämnas kvar för att dö och brytas ned på naturlig väg.
 5. sterbhus

  sterbhus, äldre ord för dödsbo.
 6. Du gamla, du fria

  Du gamla, du fria, fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 7. Verner von Heidenstam

  Verner von Heidenstam var för omkring hundra år sedan en av Sveriges mest beundrade och lästa författare, minst lika mycket som Fröding och Strindberg.
 8. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 9. John Kerry

  Kerry, John Forbes, född 11 december 1943, amerikansk politiker (demokrat) från Massachusetts, senator 1985–2013, utrikesminister 2013–17.

 10. Jim Jones

  Jones, James ( Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.