1. död

  död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan (jämför liv).

 2. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 3. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.
 4. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 5. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 6. Döda havet

  Döda havet, arabiska al-Baḥr al-Mayyit eller Bahr Lūt (’Lots hav’), hebreiska Yam ha-Melaḥ, avloppslös saltsjö i västra Asien.
 7. dödskalleapa

  dödskalleapa, ekorrapa, Saimiri sciureus, art i familjen cebusliknande brednäsor.
 8. dödlighet

  dödlighet, dödsfrekvens i en befolkning.

 9. dödis

  dödis, glaciäris som i dynamisk bemärkelse är död, dvs. där istjockleken inte är tillräckligt stor för att ismassan skall röra sig genom tryckbetingad deformation av iskristallerna.
 10. dödstal

  dödstal, allmänt dödstal , demografisk term för antalet döda under ett år per 1 000 invånare av medelfolkmängden.