1. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 2. Döda havet

  Döda havet, arabiska al-Baḥr al-Mayyit eller Bahr Lūt (’Lots hav’), hebreiska Yam ha-Melaḥ, avloppslös saltsjö i västra Asien.
 3. Döda fallet

  Döda fallet, torrlagt vattenfall i Jämtland. Det uppkom 1796 när Magnus Huss, ”Vildhussen”, lät en liten bäck börja gräva en kanal genom de isälvsavlagringar som sedan istidens slut dämt upp Ragundasjön i Indalsälven och hindrat älven från att rinna i sin ursprungliga fåra från tiden före den senaste istiden.
 4. Döda själar

  Döda själar, Mjortvyje dusji, ofullbordad roman av den ryske författaren Nikolaj Gogol, utgiven 1842.

 5. dödande av handling

  dödande av handling, ett förfarande varigenom en handling, vars uppvisande är nödvändigt för att innehavaren av en viss rättighet ska kunna göra denna gällande, t.ex. ett pantbrev, förklaras ogiltig.
 6. döda

  dö`da verb ~de ~t ORDLED: död-ar SUBST.: dödande, dödning (till 2)
  Svensk ordbok
 7. döda språk

  döda språk, en något oegentlig benämning på språk som inte längre fungerar som modersmål för någon.
 8. döda handen

  döda handen, ett uttryck som redan under medeltiden användes om kyrkan, stiftelser eller andra inrättningar såsom mottagare eller innehavare av jordagods eller annan fast egendom.
 9. död

  död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan (jämför liv).

 10. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.