1. döda språk

  döda språk, en något oegentlig benämning på språk som inte längre fungerar som modersmål för någon.
 2. dödas julotta

  dödas julotta, de dödas julotta, en sägentyp som utgår från tron att de döda firar julotta i kyrkan före de levande.
 3. död

  död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan (jämför liv).

 4. Döda själar

  Döda själar, Mjortvyje dusji, ofullbordad roman av den ryske författaren Nikolaj Gogol, utgiven 1842.

 5. dödlighet

  dödlighet, dödsfrekvens i en befolkning.

 6. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 7. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 8. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 9. Döda havet

  Döda havet, arabiska al-Baḥr al-Mayyit eller Bahr Lūt (’Lots hav’), hebreiska Yam ha-Melaḥ, avloppslös saltsjö i västra Asien.
 10. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.