1. döds-

  döds- [döt`s-] förled
  Svensk ordbok
 2. dödsorsaksstatistik

  dödsorsaksstatistik, statistisk redovisning av dödsfall baserad på den sjukdom eller skada som förorsakat döden.
 3. dödsbo

  dödsbo är allt sådant som ägs av en person som är död, se boutredning.
 4. dödsgenier

  dödsgenier , i egyptisk religion fyra söner till Horus som troddes sörja för mat och dryck åt den döde i graven.
 5. dödsgåva

  dödsgåva, gåva som av gåvotagaren kan göras gällande först efter givarens död.
 6. dödsföreställningar.

  dödsföreställningar. Frågan om vad som händer efter döden har alltid sysselsatt människors tänkande och fantasi.
 7. dödsrike

  dödsrike, i åtskilliga religioner en plats där människan vistas efter döden.
 8. dödstecken

  dödstecken, förändringar på en kropp vilka är tecken på att döden har inträtt.
 9. dödsdans

  dödsdans, motiv i konst, litteratur och musik.
 10. Dödsboken

  Dödsboken, den tibetanska Dödsboken, Bar do thos grol (tibetanska, ’Befrielse genom hörande i bar do [tillståndet mellan döden och en ny inkarnation]’), tillhör den lamaistiska Rning ma pa-skolans kanoniska skrifter.