1. dömande makten

  dömande makten, benämning på den del av statsmakten som juridiskt tolkar och tillämpar lagen.
 2. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 3. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 4. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 5. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 6. maktdelning

  maktdelning, uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande och dömande makt.
 7. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 8. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 9. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 10. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.