1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 3. häktning

  häktning innebär att en person som är misstänkt för ett brott sätts i fängelse eller häkte under tiden polisen undersöker brottet och domstolen prövar det.
 4. hovrätt

  hovrätt är en allmän domstol på den mellersta nivån i domstolssystemet i Sverige.
 5. koncentrationsläger

  koncentrationsläger är stora fångläger där många människor hålls inspärrade, oftast på grund av sina politiska åsikter.
 6. brottspåföljd

  brottspåföljd är ett straff eller någon annan påföljd för ett brott.
 7. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 8. Islamiska staten

  Islamiska staten är en islamistisk terroristorganisation som är aktiv i främst Irak och Syrien.

 9. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 10. Högsta domstolen

  Högsta domstolen är den högsta allmänna domstolen i Sverige.