1. interneringsläger

  interneringsläger, område för placering av personer som av en ockupationsmakt dömts till internering.
 2. övervakare

  övervakare är någon som håller efter och stöttar den som dömts till skyddstillsyn av en domstol.
 3. riksanstalt

  riksanstalt, tidigare inom kriminalvården benämning på anstalt för intagna som dömts för grövre brott.
 4. brottsregister

  brottsregister är ett register med information om personer som dömts för brott och om de brott de har begått, se belastningsregister.
 5. Tour de France

  Tour de France är ett cykellopp för proffscyklister.
 6. Alberto Contador

  Contador, Alberto, född 1982, spansk cyklist.

 7. Kriminalvårdsnämnden

  Kriminalvårdsnämnden, central nämnd som handlägger ärenden om bl.a. villkorlig frigivning för dem som dömts till fängelse i minst två år.
 8. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 9. centralanstalt

  centralanstalt, fram till 1974 benämning på kriminalvårdsanstalt som tog emot personer (i princip från hela riket) som dömts till fängelse.
 10. justitiemord

  justitiemord, egentligen avrättning av oskyldig person som dömts till döden genom misstag, felbedömning eller medvetet orättfärdig handling av rättskipande myndighet.